หลักสูตรอบรม CFP Module 1

ราคาท่านละ 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว)

ราคานี้รวม
   อาหารกลางวัน และ ของว่าง
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ
   เอกสารประกอบการอบรม
   ระบบทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบเสมือนออนไลน์

สถานที่จัดอบรม
   อาคารไทยศรี ชั้้น 15, 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )
** จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (เงื่อนไข: จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. หรือ ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.) **
   อาคารเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)
** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
   โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17
** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่เปลี่ยนภายใน 3 สถานที่นี้เท่านั้น)


อาคารไทยศรี ชั้้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )

จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (มีค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ มี  2 ทางเลือก
 1. จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. 
2. ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.

อาคารเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17

** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
หมายเหตุ: ทางออกที่ 3 ปิดปรับปรุง สามารถใช้ทางออกที่ 1, 2 และ 4 ได้ปกติ

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับ
สิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมคำถามทบทวน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย


CFP Module 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ

ประกอบด้วย เนื้อหา 8 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
บทที่ 2 เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
บทที่ 3 มูลค่าเงินตามเวลา
บทที่ 4 การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 7 ข้อมูลพื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 8 การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมแบบฝึกหัดทบทวน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย