ความประทับใจ CMSK Academy
4.9  of 5 ReviewsPhisitpol Dachapakorn
  • ความรู้เริ่มจาก 0 ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย ใจนึงก็กลัวว่าจะเรียนไหวไหม ไม่เคยเล่นหุ้นและรู้หลักทรัพมาก่อน อาจารย์สอนจนเข้าใจและมีอะไรไม่เข้าใจถามท่าน ตอบเร็วมากและเป็นกันเอง ขอบคุณครับที่ทำให้ผมสอบผ่าน

Pailin Pimsaran

  •       ในที่สุดก็สอบ IC ผ่านแล้วค่ะ ขอขอบคุณ Dr Job มากๆ นะคะที่สอนเทคนิคการจำแบบง่ายและวิธีเตรียมตัวสอบที่ดีมาก สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถสอบผ่านได้ค่ะ เราต้องมีความขยัน ตั้งใจในการทบทวนด้วยนะคะ การเดินทางสะดวกด้วย BTS ถึงเลยค่ะ

     อ่านความประทับใจเพิ่มเติม 

Wansuda Akhanit

  • ขอแค่ตั้งใจฟังแล้วคิดตามกับทุกคำพูดของอาจารย์ในคลาส รับรองสอบผ่านแน่นอนค่ะ ขอบคุณอาจาย์มากๆค่ะ

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับ
สิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

      การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การมายาวนาน
      การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
      การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญทั้งในส่วนของคำนวนและเนื้อหาท่องจำ
      การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย


หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Plain Products: Full Paper)

     1. ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน (Fundamental Knowledge)
    2.ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Ethics, Rules and Suitability)
    3.ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน (Investment Products)