หลักสูตร ติวสอบ CFP Module 3

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรม CFP Module 3 กับสถาบัน CMSK หรือจากสถาบันอื่นๆมาแล้ว แม้กระทั่งท่านที่ใช้สิทธิยกเว้นการอบรมโดยเป็น ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ที่มีความต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ

สิ่งที่จะได้รับ
  ข้อสอบจำลอง (Mock Exam) 1 ชุด หลังการติวสอบ
  สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วน ทั้งส่วนบรรยาย ตัวอย่างการคำนวณ รวมถึงบางส่วนที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนของสมาคมฯ
  ทบทวนเนื้อหาเนื้อหาที่สำคัญ 1 วันเต็ม 
  ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
  มีการตอบคำถามผ่าน Line Group หลังการติว