ตารางอบรม ประจำปี 2563

Your Money Roadmap

คอร์ส
วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
Your Money Roadmap 
รุ่นที่ 1/63


รายละเอียดคอร์ส 
https://www.youtube.com/watch?v=xGs8dva_Ocw&feature=youtu.be

-
14,900
-
สมัครสำหรับ 1 ท่าน

สมัครสำหรับ 2 ท่าน

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 1/63
18, 19, 25 ม.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 17 ธ.ค. 62 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M1 วันที่ 23 ก.พ. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 1/63
23 ก.พ. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 15 ก.พ. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 2/63
4, 5, 6 เม.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 3 มี.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M1 วันที่ 4 พ.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 2/63
4 พ.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 26 เม.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ * สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 3/63
6, 9, 10 พ.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 5 เม.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M1 วันที่ 6 ก.ค 63 (มูลค่า 2,000บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 3/63
6 ก.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 4/63
8, 9, 12 ส.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 7 ก.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M1 วันที่ 30 ส.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 4/63
30 ส.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ส.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 5/63
26, 27 ก.ย., 3 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 25 ส.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M1 วันที่ 31 ต.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 5/63
31 ต.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 23 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 1/63
26 ม.ค., 1, 2 ก.พ. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 25 ธ.ค. 62 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M2 วันที่ 7, 8 มี.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 1/63
7, 8 มี.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 ก.พ. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 2/63
11, 12, 13 เม.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 10 มี.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M2 วันที่ 2, 3 พ.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 2/63
2, 3 พ.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 เม.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 3/63
14, 20, 21 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 พ.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M2 วันที่ 4, 5 ก.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 3/63
4, 5 ก.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 26 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 4/63
15, 16, 22 ส.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 14 ก.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M2 วันที่ 5, 6 ก.ย. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 4/63
5, 6 ก.ย. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 ส.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 5/63
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ก.ย. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M2 วันที่ 7, 8 พ.ย. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 5/63
7, 8 พ.ย. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 1/63
8, 9, 10 ก.พ. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 7 ม.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M3 วันที่ 29 ก.พ. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 
1/63
29 ก.พ. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 21 ก.พ. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 2/63
30, 31 พ.ค., 3 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 29 เม.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M3 วันที่ 27 มิ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 2/63
27 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 19 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 3/63
13, 17, 18 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 12 ก.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M3 วันที่ 7 พ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 3/63
7 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 1/63
15, 16, 22 ก.พ. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 14 ม.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M4 วันที่ 1 มี.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 1/63
1 มี.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ก.พ. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 2/63
6, 7, 13 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 5 พ.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M4 วันที่ 28 มิ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 2/63
28 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 20 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 3/63
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ก.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M4 วันที่ 8 พ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.) สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 3/63
8 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 31 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 1/63
8, 9, 10 ก.พ. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 7 ม.ค. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M5 วันที่ 8 มี.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 1/63
8 มี.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 29 ก.พ. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 2/63
17, 23, 24 พ.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 16 เม.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M5 วันที่ 28 มิ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 2/63
28 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 20 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 3/63
4, 10, 11 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 3 ก.ย. 63 >> รับสิทธิ์ ติวฟรี !! CFP M5 วันที่ 1 พ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 3/63
1 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 6
รุ่นที่ 1/63
22, 28, 29 มี.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 21 ก.พ. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M6 วันที่ 18, 19 เม.ย. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว CFP Module 6
รุ่นที่ 1/63
18, 19 เม.ย. 63
3,900
#สมัครและชำระเงินภายใน 10 เม.ย. 63  ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 6
รุ่นที่ 2/63
12, 18, 19 ก.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 11 มิ.ย. 63 >> รับสิทธิ์สมัครติว CFP M6 วันที่ 1, 2 ส.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
สมัครอบรม
ติว CFP Module 6
รุ่นที่ 2/63
1, 2 ส.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 ก.ค. 63  ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC) ประจำปี 2563
IC Plain (P1) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 1/63
14, 15, 21, 22 มี.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 13 ก.พ. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 2/63
1, 2, 3, 4 พ.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 31 มี.ค. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 3/63
12, 13, 19, 20 ก.ย. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 11 ส.ค. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 4/63
5, 6, 7, 10 ธ.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 4 พ.ย. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม

IC Complex (P3) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คอร์ส
วันที่
ราคา
โปรโมชั่น
สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 1/63
11 ม.ค. 63 1,990  #สมัครและชำระเงินภายใน 10 ธ.ค. 62 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 2/63
28 มี.ค. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 27 ก.พ. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 3/63
16 พ.ค. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 15 เม.ย.. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 4/63
11 ก.ค. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 10 มิ.ย. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 5/63
26 ก.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 25 ส.ค. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 6/63
14 พ.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 ต.ค. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** สมัครอบรม