ตารางอบรม ประจำปี 2565

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 5/65
22 , 23 , 24  ต.ค. 65 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk 
 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

 เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


 หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 5/65
13 พ.ย. 65 2,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams)
วันที่
ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)

โปรโมชั่นและสมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ - 5/65

24 ,29 ,30 ต.ค. 65 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม


 เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


 หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวนฯ ตามแพคเกจ รับฟรี !! 
ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ - 5/65
5 ,6 พ.ย. 65 4,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ 
Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 3
รุ่นที่ 3/65
22 ,23 ,24 ต.ค. 65 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ - 3/65
12 พ.ย. 65 2,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4
รุ่นที่ 3/65

14 ,15 ,16 ต.ค. 65 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/65
13 พ.ย. 65  2,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

  ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวมVat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 5
รุ่นที่ 3/65
8, 9 ,13 ต.ค. 65 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/65
12 พ.ย. 65 2,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 6
รุ่นที่ -
- 10,000

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก

ปิดรับสมัคร
รายละเอียดคอร์สรายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/65
- 4,500

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก 

ปิดรับสมัคร
รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร  E-learning IC 
IC Plain (P1) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หลักสูตร E-learning

คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
P1: Plain Products- 2,900

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต
กรุณาสมัครผ่านช่องทาง line : @cmsk

  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 100 ข้อ)
ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
IC Complex 2 : Bond and Mutual Fund


- - - coming soon
คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
IC Complex 3 : Derivatives- - - coming soon