หลักสูตร ติวสอบ CFP Module 2

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรม CFP Module 2 กับสถาบัน CMSK หรือจากสถาบันอื่นๆมาแล้ว แม้กระทั่งท่านที่ใช้สิทธิยกเว้นการอบรมโดยใช้ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) ที่มีความต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ


สิ่งที่จะได้รับ
   ข้อสอบจำลอง (Mock Exam) 2 ชุด ก่อนและหลังการติวสอบ
   สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วน ทั้งส่วนบรรยาย ตัวอย่างการคำนวณ รวมถึงบางส่วนที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนของสมาคมฯ
   ทบทวนเนื้อหาเนื้อหาที่สำคัญ 2 วันเต็ม 
   ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
   มีการตอบคำถามผ่าน Line Group หลังการติว


ดู Clip อธิบายแนวทางการติว